Lesson 2 Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Hur många bultar finns det i Ölandsbron1

    Lorem ipum dolor

  2. Hur många av de bultarna har rostiga skruvskallar?1
Back to: Lesson 2
Quiz Details
Lesson